Profesionální předseda SVJ

Profesionální předseda SVJ poskytuje komplexní správu a vedení vašeho společenství vlastníků jednotek. Naše služby zahrnují administrativní a organizační podporu, včetně vedení schůzí a zápisů, přípravy rozpočtů, účetnictví a správy financí. Díky našim zkušenostem a odborným znalostem zajišťujeme transparentní hospodaření a efektivní řízení vašich prostředků. Postaráme se o komunikaci s úřady, dodavateli i členy společenství, čímž vám ušetříme čas a starosti.

Kromě administrativních a finančních služeb nabízíme také právní podporu a poradenství. Pomůžeme vám s řešením sporů, sepsáním smluv a zajištěním souladu s platnou legislativou. Naším cílem je zajistit klidné a bezproblémové fungování vašeho SVJ, aby se všichni vlastníci mohli soustředit na své domovy a investice. S profesionálním předsedou SVJ získáte partnera, na kterého se můžete spolehnout v každé situaci.


Wellness Coaching

Our Coaching combines personalized fitness plans with mindfulness practices, ensuring you achieve harmony in your body and peace in your mind.

Strength Training:

This coaching program offers specialized strength-focused workouts, nutrition guidance, and expert coaching. Elevate your fitness level and achieve feats you never thought possible.

Weight Loss Transformation

With personalized fitness plans, tailored nutrition guidance, and consistent support, you'll shed unwanted pounds while building healthy habits that last.

Kontaktujte nás